سند ملی راهبردی فناوری ساخت افرایشی جمهوری اسلامی ایران

ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته عهده دار اجرای سند ملی توسعه فناوری ساخت افرایشی در ایران است. این سند ده ساله که توسعه بخشهای مختلف آموزش، پژوهش، صنعت و فناوری را هدف قرار داده است. ماموریت سند توسعه فناوری و صنعت ساخت افزایشی ایران توسعه کمی و کیفی فرآیندهای ساخت محصولات صنایع تولیدی کشور همراه با پیوسـتگی و ارتقا فرآیندهای زنجیره ارزش افـزوده این صنعت به صـورت متـوازن و بـه سـمت انتهای زنجیـره با حفـظ مزیت های رقابتی کشـور و با به کارگیـری فناوری هـای روز ساخت افزایشی به منظور جلب رضایت مشتریان و توسعه بازارهای داخلی و صادرات می باشد. صنعت ساخت افزایشی به دنبال ایجاد فرصت‌های تولید محصولات جدید و نوآورانه، الگوهای کسب و کاری و مشاغل جدید برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا با قابلیت فروش داخلی و بین المللی با استفاده از منابع معدنی و آلی است. همچنین این صنعت با تکیه بر توان مشارکتی و تجربه نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه می کوشد با ارتقاء همه جانبه صنعت و حفظ منافع ذینفعان، نقش مؤثری در توسعه پایدار اقتصادی کشور داشته باشد.

 

عضویت در خبرنامه
© تمامی حقوق برای شرکت IranANtechمحفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک